Mẫu đơn xin phụ cấp thất nghiệp ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 mới nhất

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như sau:

Điều kiện nhận hỗ trợ đối với người lao động

(1) Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), không bao gồm các trường hợp sau:

– Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị

– Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

(2) Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Lưu ý: Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Căn cứ tính mức hỗ trợ: Trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng làm căn cứ để xác định mức hỗ trợ của người lao động là tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116  

 

Link dowload:  Mau-don-xin-tro-cap-moi-nhat

 

 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Trang.

 1. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
 2. Họ và tên: ……………………. Ngày, tháng, năm sinh: ……/…..…/….…….………..
 3. Dân tộc: ……………………………… Giới tính: ………….…………………………….
 4. CMND/CCCD……………………………………………………..………….……………

Ngày cấp: ……/……./………………… Nơi cấp: …………………..….…………………..

 1. Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………….…..….….………….

Nơi thường trú: ………………………………………………………….……………………

Nơi tạm trú: …………………………………………………………………………..……….

Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………….…………

 1. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM TRƯỚC KHI MẤT VIỆC LÀM
 2. Công việc chính 1:

□ Thu gom rác, phế liệu

□ Bốc vác, vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ, xe mô tô 2 bánh, xe xích lô, xe ba gác, xe đẩy tại các chợ, nhà ga, cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, bến xe

□ Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách

□ Bán lẻ vé số lưu động

□ Tự làm hoặc làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (Massage, xoa bóp y học, châm cứu ) , cơ sở làm đẹp (Cắt tóc, gội đầu, nail ).

□ Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định

□ Phụ xe ô tô chở khác

□ Bán báo lưu động, đánh giầy.

□ Thợ hồ, Thợ xây.

□ Lái xe ô tô dịch vụ.

□ Làm công việc thuộc một số dịch vụ không thiết yếu phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, bao gồm: Quán bả, Karaoke, Vũ trường, xông hơi, Massage, spa, phòng tập gym, yoga, bi-a, Dịch vụ trò chơi điện tử, điểm truy cập internet.

 1. Nơi làm việc trước khi nghỉ việc, mất việc làm2: ……………………………..…………

 

III. THỜI GIAN BỊ MẤT VIỆC LÀM.

Tổng số  …………  Ngày

Từ ngày ……  tháng …….  Năm 2021 đến ngày ……. Tháng  …… Năm 2021

IV CAM KẾT

 Hiện nay tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại nghị quyết số: 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số: 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 Vì vậy, Tôi xin đề nghị Ủy ban nhân dân xã/ phường ……………….………….…… xem xét, giải quyết hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số  ..….. /2021/QĐ-UBND ngày …. Tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh. Quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

□  Tài khoản (Tên tài khoản:  ……………………………………………………… 

Số tài khoản: ………………… Ngân hàng: ………………………………….….).

□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

….ngày …. tháng …. năm 2021
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

 1. Công việc đem lại thu nhập chính cho người lao động
 2. Ghi rõ địa chỉ, khu vực nơi làm việc (nếu làm việc tại các cơ sở, hộ kinh doanh thì ghi rõ tên, địa chỉ cơ sở, hộ kinh doanh, nơi làm việc).

 

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN.

( Về việc không đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ tại nơi thường trứ/Tạm trú).

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/ phường, Thị trấn: ………………………………

 

 1. Tên tôi là : ……………………. Ngày, tháng, năm sinh: ….…/………/……..………….
 2. Dân tộc: ……………………………… Giới tính: ………….………………….….………
 3. CMND/CCCD………………………………………………………………………….……

Ngày cấp: ……/……./………………… Nơi cấp: …………………..….…………….……..

 1. Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………….…………….……….

Nơi thường trú: …………………………………………………………………….….………

Nơi tạm trú: ……………………………………………………………………………..……..

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………..………

 1. Số sổ bảo hiểm xã hội (Nếu có) : ……..…… Số sổ bảo hiểm Y tế ………..…….……

Tôi đề nghị UBND xã, (Phường, Thị trấn)  ……………………………………………….  Xác nhận Tôi không đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tại UBND xã (Phường, Thị trấn) …………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

…….. ngày …… tháng …. Năm 2021.

UBND xã, phường, thị trấn

………………………………..…….

(Ký tên, đóng dấu)

.. ngày …. tháng …. năm 2021
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)