Nắp bịt ống, nắp chụp chụp ông cuộn sản phẩm, nắp nhựa đóng hàng

Habacplastic là đơn vị sản xuất trực tiếp các sản phẩm nhựa, chi tiết nhựa theo yêu cầu về chất lượng và màu sắc

Các sản phẩm nắp nhựa của chúng tôi: 

  • Nắp nhựa phi 48mm (D48)

  • Nắp nhựa 3inch (D76mm, D77mm)

  • Nắp nhựa phi 85mm (D85mm)

  • Nắp nhựa phi 110mm (D110mm)

  • Nắp nhựa phi 6inch (D153mm,D154mm)

Nhận gia công và chạy tất cả các khuôn theo yêu cầu kể cả về màu sắc

Liên hệ: 0976 208 579